Het ware wijze woorden van Socrates. Wonder is een magisch woord, zowel in het Nederlands als in het Engels. Verwondering is zelfs iets dat je kan ‘verliezen’, als je je leven laat leven. In mijn ogen is er een groot verschil tussen Kennis en Wijsheid. Kennis kan je opdoen, je kan veel lezen, inmiddels veel luisteren of kijken. Dat is in mijn ogen het grote voordeel van de digitale kennis economie waar we in leven.

Maar Kennis is iets anders dan Wijsheid, en het verschil is altijd voelbaar. Voor mij is Kennis pas Wijsheid als je het ademt, niet als je het herhaald.

Wellicht is het vergelijkbaar met iemand die net van de Universiteit komt, hij of zij heeft jaren Kennis op gedaan, en begint waarschijnlijk nu pas met het toepassen, door praktijk ervaring op te doen, komen de geleerde ‘tools’ tot leven en ontstaat er een ander begrip van de opgedane kennis.

Het leven is een grote leerschool, het is wat je met die Kennis doet, hoe je hem ervaart, van welke kant je hem bekijkt dat er voor zorgt dat het uiteindelijk Wijsheid wordt. En at is precies het moment waarop je wijsheid in dienst van de ander kan inzetten. Op mijn pad, kwamen er verschillende mensen, waar ik van mocht leren. Als ware puzzel stukjes vielen ze soms uit de lucht. Sommige Onbekend, en sommige dankzijn the world wide web inmiddels meer bekend. Ik ben daar blij om want hoe meer mensen toegang hebben tot kennis, hoe meer wijze mensen onze wereld helpen mooier te maken.

hieronder zal ik een blog plaatsen met mensen wiens zienswijze ik super interessant en helder vindt. wellicht heb je er ook iets aan op jouw pad. Het heeft invloed gehad op mijn manier van ‘coaching’. Soms door de heldere uitleg, Soms door hun zienswijze, soms door hun vernieuwende aanpak. Klanten met wie ik vaker werk, krijgen dan ook geregeld een youtube filmpje of iets vergelijkbaars doorgestuurd, als ik merk dat dat perfect aansluit bij waar we zijn in het traject. Het gaat er namelijk niet om dat je dingen van Mij leert. Ik hoop je een zienswijze mee te geven, en hoe meer mensen dat op hun manier kunnen uitleggen hoe makkelijker het wordt.